Masterplan site Rozenberg

Campus Rozenberg is een uitgebreide site waar steeds werken noodzakelijk zijn en gepland worden om de organisatie van het onderwijs van de 21ste eeuw waar te maken. Kortom er was nood aan een masterplan!

Een masterplan is een strategie maar ook een ontwerp en heeft als doel een langetermijnvisie te concretiseren volgens een prioritaire aanpak. Aan de hand van een masterplan kan de school op een duurzame manier omgaan met de beschikbare ruimte, investeringen laten passen in een globale visie en budgetten economischer en correcter besteden.

In 2018 is het architectenbureau Markant aangesteld om in opdracht van Ksom en Kom een masterplan te ontwikkelen voor de gehele site Rozenberg in het kader van de actualisatie van een Agiondossier, ingediend in 2004!

De architecten startten met een omgevings- en gebouwanalyse van de site. Zij stelden vast dat de bestaande scholen een aaneenschakeling zijn van meerdere gebouwen, open ruimtes, overdekte delen, bijgebouwen, fietsenstallingen en andere. De verbindingen tussen de gebouwen en speelplaatsen gebeurt via smalle zones, een tunnel, gangen, traphallen e.d. Het geheel lijkt een wirwar van gebouwen met vreemde verbindingen … maar het voelt ook als een wereld: een realiteit die organisch gevormd werd door verschillende bouwfases die telkens rekening hebben gehouden de wensen van dat moment.

We zien de site echter niet als een ongerijmde verzameling van gebouwen, maar als een dorp op zich:

– een dorp met verschillende gebouwen van verschillende bouwjaren en met een diverse architectuur

– een dorp met pleinen, straten en stegen

– een dorp met een eigen rivier, een park- en sportzone en een kloosterkapel

– een dorp met een geschiedenis en met veel inwoners, ongeveer 1950.

Een dorp is steeds een geheel, een eenheid, … eenheid door differentiatie. Dit past des te meer bij Rozenberg, omdat deze school is ontstaan vanuit het kloostermodel, een wereld op zich.

Op het moment dat de ontwerpers de school bestudeerden als dorp (een wereld) op zich, ontstond het idee om het beeld van dit dorp te versterken. Dit kan door op gerichte plaatsen in te grijpen en enkele moeilijke knooppunten en onduidelijke relaties te verbeteren. Met gerichte ingrepen zullen beide scholen (basis en secundair) in hun eigenheid versterkt worden.

 

 

 

 

 

Tot slot is een masterplan geen statisch gegeven. Het is enkel succesvol als het op regelmatige basis herbekeken wordt. Zulke reflectiemomenten zorgen voor een terugkoppeling en een aanpassing waar nodig.

Hieronder kan je nog enkele ontwerpen bekijken.