FAQ items aan het laden...
iPad2024-06-11T10:41:18+02:00
Roll out iPad – nieuwe leerlingen

Begin juli zullen ouders van nieuwe leerlingen van schooljaar 2024-2025 een mail ontvangen met alle info over de iPad, waarna je kan inschrijven voor het afhalen van de iPad op 30 augustus.

Digisprong op campus Rozenberg

Aan het begin van schooljaar 2021-2022 verdeelden we 1.450 iPads aan al onze leerlingen. Een impressie van deze roll-out werd gemaakt door LAB9, de firma die ons hierbij ondersteunde.

Studeren met de iPad op campus Rozenberg

In het schooljaar 2021-2022 maakte de Vlaamse regering budgetten vrij voor een “digisprong” in het onderwijs. Dankzij deze middelen konden wij de leerlingen 3 schooljaren voorzien van een digitaal leermiddel van de school.

Alle leerlingen vanaf 1 september 2021 gebruiken het voor ons vertrouwde digitale leermiddel. Concreet gaat het over een iPad die ook voorzien is van een beschermhoes met geïntegreerd toetsenbord.

De financiering vanuit de overheid loopt schooljaar 23-24 helaas af. Hierdoor zijn alle campussen van KSOM genoodzaakt om vanaf schooljaar 24-25 opnieuw een bedrag aan te rekenen voor het gebruik van een digitaal leermiddel en voor de software of apps die hierop gebruikt worden. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er vanuit de overheid alsnog een beperkte bijdrage zal komen, maar zeker is wel dat deze niet meer toereikend zal zijn om de leermiddelen gratis ter beschikking te stellen. We schatten de maandelijkse kost voor volgend schooljaar in op ongeveer 20 euro. Op Campus Rozenberg voorzien we 8 maandelijkse betalingen. Het bedrag van 20 euro dekt zowel de bruikleen, als de nodige software en verzekering (€75 vrijstelling per schadegeval). 

Zodra het duidelijker wordt of we vanuit de overheid nog op financiering mogen rekenen, zullen we daar verder over communiceren.

Het gebruik van een eigen iPad is niet mogelijk. We lichten deze beslissing graag toe. De iPads worden centraal beheerd door onze ict-dienst. Het feit dat het allemaal dezelfde toestellen zijn, maakt het voor ons mogelijk om ze te verzekeren.

Campus Rozenberg op iPad

We merken het niet altijd meer op, maar ICT-toepassingen dringen vaak diep door in ons dagelijks functioneren. Dit heeft uiteraard een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs en op onze manier van communiceren en informeren.

Leerkrachten maken zich al langer vertrouwd met nieuwe digitale leermiddelen via bijscholingen of zelfstudie. We bieden de leerlingen een toestel aan, waarbij we rekening houden met de individuele financiële haalbaarheid, ook als iemand van school wil veranderen.

Studeren met de iPad op campus Rozenberg
Visie digitale middelen
Studeren met de iPad op campus Rozenberg

Campus Rozenberg voerde een digitaal leermiddel in voor alle leerlingen van het 1ste en het 4de jaar en dit vanaf schooljaar 2017-2018. Sinds schooljaar 2019-2020 werkt elke leerling met een persoonlijk toestel.

In onze schoolvisie, “Groots in leven en leren” stellen we ons voortdurend de vraag of we vooruitstrevend omgaan met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Onze ouders onderschrijven deze visie. Voor ons is het duidelijk dat de moderne ontwikkelingen op vlak van ict ons in staat stellen om ons onderwijs te vernieuwen. Wij willen voor een eigentijdse en uitdagende leeromgeving zorgen.

Door toevoeging van digitale leermiddelen in de klascontext, leveren we een pedagogische meerwaarde en een leerwinst voor de leerling. Op deze manier zorgen we voor een hedendaagse vorm van lesgeven waarbij leerling en leerkracht toegang krijgen tot de recente technologieën en leermiddelen, met een open blik op de wereld en toegang tot een veelheid aan informatie. Onze lessen van vandaag blijven ook morgen relevant.

Keuze voor de iPad

Na een grondige marktstudie en op basis van onze ervaring zijn wij ervan overtuigd dat de iPad ons en de leerlingen zal helpen bij de realisatie van onze schoolvisie.

We engageren ons als school om actief op zoek te gaan naar de juiste werkvormen en leermiddelen om ons doel te bereiken. Tegelijkertijd bewaken we een gezonde balans tussen digitaal leren en de traditionele vaardigheden zoals lezen en schrijven.

Studeren met de iPad op campus Rozenberg
Kan ik een eigen iPad gebruiken op school?2024-04-29T13:17:52+02:00

Een eigen iPad gebruiken voor school is niet mogelijk. De iPads worden centraal beheerd door onze ict-dienst. Het feit dat het allemaal dezelfde toestellen zijn, maakt het voor ons mogelijk om ze te verzekeren.

Waarom betaal ik voor een verzekering?2024-04-29T13:19:02+02:00

Door het afsluiten van deze verzekering blijft de kost in geval van schade voor de ouders beperkt tot een vrijstelling van maximum €75. Meer info over de verzekeringspolis vind je in de andere FAQs op deze pagina.

Wat kost de iPad voor mij als ouder?2024-04-29T13:20:12+02:00

We schatten de maandelijkse kost voor volgend schooljaar in op ongeveer 20 euro. Op Campus Rozenberg voorzien we 8 maandelijkse betalingen. Het bedrag van 20 euro dekt zowel de bruikleen als de nodige software en verzekering (€75 vrijstelling per schadegeval).

Wat zijn de polisvoorwaarden vanaf 1 september 2023?2024-03-05T09:18:50+01:00

Raadpleeg hier de verzekeringspolis iPad 2023-2024 in het kader van Digisprong.

Wat zijn de polisvoorwaarden vanaf 1 september 2024?2024-04-29T13:24:34+02:00

Zodra de verzekeringspolis 24-25 beschikbaar is, vind je deze hier.

Hoe gaan de school, Jamf en Apple om met de privacy en data op de iPad van leerlingen?2020-08-14T18:21:21+02:00

Wanneer we naar de privacy gaan kijken, en zeker naar de GDPR-regelgeving kunnen we ouders en leerlingen gerust stellen. Apple heeft een zeer strikt privacy protocol, dat zeer strikt gevolgd moet worden door device management tools, zoals Jamf, en het klasbeheer, door Apple Classroom. De mogelijkheden die een leerkracht hierdoor krijgt zijn zeer beperkt.

Wij kunnen geen privéberichten lezen. Nooit. Er wordt niets bewaard in ZuluDesk of Classroom, zeker geen toetsaanslagen! (Toetsenborden van andere leveranciers of ontwikkelaars kunnen wel toetsaanslagen verzamelen. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van die toetsenborden. Daarnaast zorgt Apple ervoor dat je met die toetsenborden GEEN wachtwoord kan invoeren, en het wachtwoord alsnog op het scherm moet invoeren.)

Een leerkracht kan meekijken op een iPad van een leerling, maar alleen wanneer de leerkracht in de directe nabijheid van de leerling is, wanneer de leerling aan een klas is toegewezen waaraan de desbetreffende leerkracht lesgeeft en enkel tijdens de schooluren/schoolprojecten. Het is dus niet zo dat een leerkracht ’s avonds even kan meekijken met al onze leerlingen. Hetzelfde geldt voor een leerling die afwezig is tijdens de schooluren. Dat zouden we zelf ook helemaal niet prettig vinden. Daarenboven kan een leerling duidelijk zien wanneer het scherm wordt gedeeld met een leerkracht, en verandert de statusbalk op het toestel van kleur. Een leerkracht kan dus, tijdens de les, ook niet ongemerkt meekijken.

De gegevens die worden bewaard in Jamf en Classroom zijn enkel de nodige koppelingen om het geheel werkbaar te maken:

  • wie zit in welke klas
  • wie geeft les aan welke klassen
  • welke apps worden toegewezen aan klassen
  • is er een Apple ID toegewezen aan een toestel (om verloren toestellen te kunnen opsporen). Wij kunnen niet zien welk Apple ID.

Enkel de beheerders van de school kunnen aan al deze informatie, maar ze volgen een deontologische code die ons niet toelaat om bv een toestel te traceren zonder dat wij daar toestemming voor vragen, of het toestel niet als verloren is gemeld.

Leerlingen beschikken ook over een reservekopie, om te gebruiken na een defect of verlies van een toestel. Ook deze data wordt niet bewaard in Jamf of Classroom. De reservekopie wordt, net zoals bij een privétoestel, bewaard in iCloud. iCloud is een service die Apple aanbiedt. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke iCloudaccounts van leerlingen, collega’s, …

Wil u nog meer weten over privacy en de iPad, dan verwijzen wij graag verder naar een zeer mooi en duidelijk artikel hierover: https://www.apple.com/benl/privacy/ Jamf zelf heeft ook een FAQ over privacy op hun supportpagina: https://support.jamfschool.com/hc/en-us/articles/115002300733-What-about-privacy-

 

Waar kan ik de gedragscode voor iPadgebruik op school vinden?2023-07-03T11:16:41+02:00

Die kan u nalezen in het ict-reglement van de school.

Waar kan ik als ouder terecht met vragen over de iPad of in geval van een technisch probleem/ schade?2020-08-14T18:19:05+02:00

Voor alle praktische vragen en technische ondersteuning kan u als ouder terecht op onze ict-dienst die zich bevindt in het OLC. De ict-dienst is ook telefonisch bereikbaar (via het nummer van de school 014/31 33 43), via een bericht in Smartschool (OLC/ICT) of via e-mail (ict@rozenbergmol.be).

Waar kan mijn zoon/dochter terecht indien hij/zij praktische vragen of technische ondersteuning nodig heeft (bv. in het geval van een defect toestel)?2020-08-14T18:18:31+02:00

Voor alle praktische vragen en technische ondersteuning kunnen onze leerlingen terecht op onze ict-dienst die zich bevindt in het OLC. De ict-dienst is ook telefonisch bereikbaar (via het nummer van de school 014/31 33 43), via een bericht in Smartschool (OLC/ICT) of via e-mail (ict@rozenbergmol.be).

Welke leerlingen werken met de iPad?2020-08-14T18:13:38+02:00

Alle leerlingen en leerkrachten op onze school werken met een iPad.

Waarom kiest campus Rozenberg voor de iPad?2020-08-14T18:25:47+02:00

Er zijn verschillende redenen waarom wij kiezen voor de iPad. Op de eerste plaats is het een licht toestel dat makkelijk in de boekentas past en een opgeladen batterij gaat tot 10 uur mee zodat opladen in de loop van een schooldag overbodig is. Daarnaast worden iPads op onze school al gebruikt sinds 2011. Hierdoor hebben we reeds de nodige ervaring opgedaan en zijn we ervan overtuigd dat een iPad probleemloos 3 schooljaren gebruikt kan worden. Tenslotte zorgt Jamf – het Mobile Device Management (MDM) systeem – ervoor dat de toestellen op school – en ook thuis door u als ouder – beheerd kunnen worden zodat de iPads enkel gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Zo kunnen de leerkrachten bepalen tot welke toepassingen de leerlingen toegang hebben tijdens de les. Ook u kan dit wanneer het toestel zich bij u thuis bevindt.

Mijn vraag staat er niet tussen.2021-01-08T11:06:10+01:00

Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar ict@rozenbergmol.be

 

Go to Top