Milieu-acties!

Omdat onze Campus Rozenberg een Unesco-school is, organiseren we jaarlijks verschillende acties waarmee we werken aan de verwezenlijking van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Om elkaar binnen het Unesco-scholennetwerk te inspireren, maakte elke school een