Erasmus + KA1
Erasmus+

Erasmus Plus KA1

Onze school zet de komende jaren volledig in op de verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. In Vlaanderen is het zogenaamde “Rok” in voege, wat staat voor “Referentiekader voor Onderwijskwaliteit”. We beperken dit op de Rozenberg niet alleen tot een Vlaams kader, maar we gebruiken het project van de Europese Unie,  Erasmus Plus KA1, om onze onderwijskwaliteit te verhogen door in het buitenland te gaan leren.

Rozenberg zendt dus haar zonen (en dochters) uit. Een 40-tal collega’s hebben zich geëngageerd om her en der in Europa cursussen te gaan volgen. Daarnaast krijgen leerlingen kansen om in te stappen in een KA2-project. Een KA2-project geeft scholen en organisaties de kans om internationale ervaring op te doen, capaciteiten te versterken en innovatieve producten te ontwikkelen.

KA1

Ons KA1-project bevat 5 mooie uitdagingen voor onze school. We lijsten ze hieronder kort op:

  1. We willen evolueren naar een zero-wasteschool. De werkgroepen milieu en gezondheid op onze school slaan de handen in elkaar en werken allerhande acties uit om te meten, te overwegen, te beslissen om zo op onze school ecologische issues drastisch en duurzaam aan te pakken.
  2. We willen leren hoe we leerlingen kunnen motiveren om zichzelf nog meer uit te dagen en maximaal eigenaarschap te nemen over hun leerproces. Op deze manier willen we vooral de sterke leerlingen uitdagen. Concreet gaan een aantal sterke leerlingen op onderzoek uit in Europese partnerscholen en brengen buitenlandse expertise binnen op onze campus.
  3. Een positieve, stimulerende leef- en leeromgeving creëren voor de leerlingen. Het maakt deel uit van de kwaliteitscyclus die we uitgewerkt hebben naar de leerkrachten toe. Deze cyclus is gebaseerd op het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: lesaanbod en evaluatie aftoetsen
    aan leerplandoelstellingen, expliciteren van doelstellingen en evaluatiecriteria, feedback geven aan leerlingen, evalueren en rapporteren, een positieve, stimulerende leef- en leeromgeving creëren.
  4. We willen de ICT-geletterdheid van leerkrachten up to date houden en nog vergroten en hiermee de kracht van ICT gebruiken om het leerproces te versterken. Concreet willen we innoveren door in te zetten op de mogelijkheden die Artificiële intelligentie (A.I.) kan bieden.
  5. Latijn is officieel een dode taal, maar in Italië legt men zich meer en meer toe op levend Latijn. We willen een klas Latijn hierin onderdompelen en de leerkrachten willen good practices overnemen.

KA2

Art Olympics is een project voor leerkrachten én leerlingen van 2020 tot en met 2023. Het behandelt het thema kunst in samenhang met de Olympische spelen. Wat op het eerste zicht een vreemde link lijkt, is dit in historisch opzicht niet. Tot 1952 waren er naast de sportcompetities ook artistieke wedstrijden. En het is net deze invalshoek die dit project gekozen heeft.

In het eerste jaar hebben we vooral leerlingen en collega’s gemotiveerd in actieve kunstbeleving. Na een aarzelende start door corona hebben we in dit schooljaar niet alleen een teachers meeting gehad in Griekenland maar ook een bijzonder kunstig actieve ontmoeting in Portugal en België. Leerlingen dompelden zich onder in verschillende kunstvormen en kwamen zelf tot verrassende creaties. Bewijs is de bijgevoegde foto van onze vernissage na een geslaagde schilderworkshop waarbij leerlingen na een kennismaking met hedendaagse Belgische kunstenaars hun eigen interpretatie gaven.

Wat houdt de toekomst in? In het laatste jaar van dit project gaan we volop voor de competitie en gaan we mét leerlingen naar Griekenland en Portugal. En dat geldt ook voor de finale competitie in 2023 in mei in Oostenrijk. Bovendien krijgen ook 4 leerlingen van onze school de kans om individueel naar Salzburg te gaan en daar veertien dagen mee te lopen in het schoolsysteem en een gastgezin.

Het volgende jaar belooft een jaar te worden dat met lauwerkransen kan gesierd worden…