Erasmus + KA1
Erasmus+

Onze school zet de komende jaren volledig in op de verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. Sinds september is in Vlaanderen het zogenaamde “Rok” in voege, wat staat voor “Referentiekader voor Onderwijskwaliteit”. We beperken dit op de Rozenberg niet alleen tot een Vlaams kader, maar we gebruiken het project van de Europese Unie,  Erasmus Plus KA1, om onze onderwijskwaliteit te verhogen door in het buitenland te gaan leren.

Rozenberg zendt dus haar zonen (en dochters) uit. Een 40-tal collega’s hebben zich geëngageerd om her en der in Europa cursussen te gaan volgen. We krijgen de mogelijkheid om drie projecten te realiseren.

Een eerste KA1 werkt binnen een consortium van een 20-tal scholen onder impuls van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het loopt over twee schooljaren. Onze school licht twee aspecten uit het Rok: “geïntegreerd leiderschap” en “de school geeft het onderwijsproces en leef- en leeromgeving vorm”. Daarrond zijn 225 zogenaamde mobiliteiten voorhanden, leerkrachten die naar het buitenland kunnen. 4 daarvan gaan naar onze school. Dit jaar gaan er 2 leerlingbegeleiders naar Tsjechië en 2 collega’s zullen in Tallinn (Estland) bekijken hoe men daar moderne leeromgevingen opzet.  Uiteraard zullen de 20 scholen van Vlaanderen elkaar ook kruisbestuiven.

Een tweede KA1-project concentreert zich op CLIL. CLIL staat voor het geven van een zaakvak in een vreemde taal. Sinds vorig jaar volgen heel wat leerlingen op onze school zowel geschiedenis, chemie als sport in een vreemde taal. We voelen dat er nog winst kan gehaald worden in de methodologie en de specifieke instructietaal die deze vakken nodig hebben. Daarvoor hebben we gestructureerde cursussen gevonden in Engeland en Spanje.

Er is bovendien ook nood aan meetbeleid: hoe kan je opmeten of en hoe CLIL rendeert voor onze leerlingen en hoe kunnen we dat eventueel bijsturen en optimaliseren.  We vonden daarvoor een jobshadowing, waarbij een collega de aanpak hierrond gaat volgen in een andere school.

We zoeken ook naar expertise voor de vakgroep Engels, die ondersteuning biedt voor de collega’s die in een CLIL-systeem werken.

Een derde en grootste KA1-project is dat rond eigentijds leren. Onze school heeft er twee jaar geleden voor gekozen om 1 op 1 een iPad te voorzien voor leerlingen. Om dit krachtige didactische middel ook werkelijk en efficiënt te kunnen inzetten in de klaspraktijk, gaan we op zoek naar scholen in Europa die hun expertise willen delen en uitdragen.

De leerwinst die we met iPads trachten te boeken willen we ook weer meten. We vonden een school in Engeland die daar al erg ver in staat.

Nieuwe leermiddelen vergen ook nieuwe infrastructuur. De aankomende nieuwbouw en het masterplan voor de toekomst wil daar rekening mee houden. Hoe kunnen we klassen anders gaan inrichten en organiseren? We gaan op zoek.

De iPad biedt voordelen voor inclusief werken. Hoe kunnen we leerlingen ontlasten door de iPad in te zetten ter remediëring of om leerlingen met een beperking te integreren? Tot slot zoeken we met de nieuwe kennis die we opdoen, ook argumenten om onze schoolvisie rond ict en iPads te verruimen en te verfijnen.

Met deze drie projecten en 40 mobiliteiten binnen onze school hopen we ons leerkrachtenteam verder te professionaliseren in hun lespraktijk en de kwaliteit van ons onderwijs blijvend hoog te houden.  We zijn er erg gerust in.