FAQ items aan het laden...
iPad2020-08-18T10:52:14+02:00
Campus Rozenberg op iPad

We merken het niet altijd meer op, maar ICT-toepassingen dringen vaak diep door in ons dagelijks functioneren. Dit heeft uiteraard een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs en op onze manier van communiceren en informeren.

Leerkrachten maken zich al langer vertrouwd met nieuwe digitale leermiddelen via bijscholingen of zelfstudie. We bieden de leerlingen een toestel aan, waarbij we rekening houden met de individuele financiële haalbaarheid, ook als iemand van school wil veranderen.

Studeren met de iPad op campus Rozenberg
Visie digitale middelen
Studeren met de iPad op campus Rozenberg

Campus Rozenberg voerde een digitaal leermiddel in voor alle leerlingen van het 1ste en het 4de jaar en dit vanaf schooljaar 2017-2018. Sinds schooljaar 2019-2020 werkt elke leerling met een persoonlijk toestel.

In onze schoolvisie, “Groots in leven en leren” stellen we ons voortdurend de vraag of we vooruitstrevend omgaan met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Onze ouders onderschrijven deze visie. Voor ons is het duidelijk dat de moderne ontwikkelingen op vlak van ict ons in staat stellen om ons onderwijs te vernieuwen. Wij willen voor een eigentijdse en uitdagende leeromgeving zorgen.

Door toevoeging van digitale leermiddelen in de klascontext, leveren we een pedagogische meerwaarde en een leerwinst voor de leerling. Op deze manier zorgen we voor een hedendaagse vorm van lesgeven waarbij leerling en leerkracht toegang krijgen tot de recente technologieën en leermiddelen, met een open blik op de wereld en toegang tot een veelheid aan informatie. Onze lessen van vandaag blijven ook morgen relevant.

Keuze voor de iPad

Na een grondige marktstudie en op basis van onze ervaring zijn wij ervan overtuigd dat de iPad ons en de leerlingen zal helpen bij de realisatie van onze schoolvisie.

We engageren ons als school om actief op zoek te gaan naar de juiste werkvormen en leermiddelen om ons doel te bereiken. Tegelijkertijd bewaken we een gezonde balans tussen digitaal leren en de traditionele vaardigheden zoals lezen en schrijven.

Studeren met de iPad op campus Rozenberg

Je kan hier een informatief filmpje bekijken over de iPad op onze school.

Wanneer je nog (praktische) vragen hebt, kan u ze misschien onderaan beantwoord vinden.

Kan ik in de loop van het schooljaar overschakelen van de ene naar de andere formule (bv. van via de school aangekochte iPad naar huurtoestel)?2020-08-14T18:21:47+02:00

Dit is omwille van administratieve en organisatorische redenen niet mogelijk. Omschakelen kan enkel bij het ingaan van een nieuw schooljaar.

Hoe gaan de school, Jamf en Apple om met de privacy en data op de iPad van leerlingen?2020-08-14T18:21:21+02:00

Wanneer we naar de privacy gaan kijken, en zeker naar de GDPR-regelgeving kunnen we ouders en leerlingen gerust stellen. Apple heeft een zeer strikt privacy protocol, dat zeer strikt gevolgd moet worden door device management tools, zoals Jamf, en het klasbeheer, door Apple Classroom. De mogelijkheden die een leerkracht hierdoor krijgt zijn zeer beperkt.

Wij kunnen geen privéberichten lezen. Nooit. Er wordt niets bewaard in ZuluDesk of Classroom, zeker geen toetsaanslagen! (Toetsenborden van andere leveranciers of ontwikkelaars kunnen wel toetsaanslagen verzamelen. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van die toetsenborden. Daarnaast zorgt Apple ervoor dat je met die toetsenborden GEEN wachtwoord kan invoeren, en het wachtwoord alsnog op het scherm moet invoeren.)

Een leerkracht kan meekijken op een iPad van een leerling, maar alleen wanneer de leerkracht in de directe nabijheid van de leerling is, wanneer de leerling aan een klas is toegewezen waaraan de desbetreffende leerkracht lesgeeft en enkel tijdens de schooluren/schoolprojecten. Het is dus niet zo dat een leerkracht ’s avonds even kan meekijken met al onze leerlingen. Hetzelfde geldt voor een leerling die afwezig is tijdens de schooluren. Dat zouden we zelf ook helemaal niet prettig vinden. Daarenboven kan een leerling duidelijk zien wanneer het scherm wordt gedeeld met een leerkracht, en verandert de statusbalk op het toestel van kleur. Een leerkracht kan dus, tijdens de les, ook niet ongemerkt meekijken.

De gegevens die worden bewaard in Jamf en Classroom zijn enkel de nodige koppelingen om het geheel werkbaar te maken:

  • wie zit in welke klas
  • wie geeft les aan welke klassen
  • welke apps worden toegewezen aan klassen
  • is er een Apple ID toegewezen aan een toestel (om verloren toestellen te kunnen opsporen). Wij kunnen niet zien welk Apple ID.

Enkel de beheerders van de school kunnen aan al deze informatie, maar ze volgen een deontologische code die ons niet toelaat om bv een toestel te traceren zonder dat wij daar toestemming voor vragen, of het toestel niet als verloren is gemeld.

Leerlingen beschikken ook over een reservekopie, om te gebruiken na een defect of verlies van een toestel. Ook deze data wordt niet bewaard in Jamf of Classroom. De reservekopie wordt, net zoals bij een privétoestel, bewaard in iCloud. iCloud is een service die Apple aanbiedt. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke iCloudaccounts van leerlingen, collega’s, …

Wil u nog meer weten over privacy en de iPad, dan verwijzen wij graag verder naar een zeer mooi en duidelijk artikel hierover: https://www.apple.com/benl/privacy/ Jamf zelf heeft ook een FAQ over privacy op hun supportpagina: https://support.jamfschool.com/hc/en-us/articles/115002300733-What-about-privacy-

 

Moet er nog iets gebeuren met een eigen of via de school aangekocht toestel voor de start van het schooljaar?2020-08-14T18:20:59+02:00

Ja, een eigen toestel (iPad die u al had of nieuw hebt aangekocht) moet ook geregistreerd worden op de school. U zal hiervoor via digitale weg een afspraak kunnen maken. Meer info hierover krijgt u via mail na inschrijving op onze school. De juiste data zijn nog niet gekend maar het zal sowieso in de loop van de laatste week van augustus zijn.  

Opgelet: het eigen toestel wordt hierbij gewist dus zorg ervoor dat u op voorhand een reservekopie maakt én dat u het wachtwoord van uw Apple ID kent.

Wanneer kunnen de nieuwe huurtoestellen voor schooljaar 2020-2021 afgehaald worden?2020-08-27T22:11:27+02:00

U zal via digitale weg een afspraak kunnen maken om het huurtoestel af te halen op school. Meer info hierover krijgt u via mail na inschrijving op onze school. 

 

Waar kan ik de gedragscode voor iPadgebruik op school vinden?2020-08-14T18:20:09+02:00

Die kan u nalezen in het Ict-reglement van de school.

Wat zijn de polisvoorwaarden?2020-08-14T18:19:47+02:00

Waarborgen die – op voorwaarde dat het ICT-reglement van onze campus nageleefd wordt – opgenomen zijn in de polis betreffen:

  • diefstal (aantoonbaar)
  • materiële schade (m.u.v. louter esthetische schade of slijtage). 

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we naar de polisvoorwaarden.

In geval van schade of diefstal dekt de verzekering een forfaitair bedrag van € 180. De rest van het bedrag voor de herstelling (in geval van schade) of aankoop van een nieuw toestel (in geval van diefstal) is ten laste van de verzekeringnemer.

In geval van diefstal of schade neemt u steeds zo snel mogelijk contact op met de school via ict@rozenbergmol.be.

Mijn zoon/dochter start in het eerste jaar, zal de iPad 6 jaar meegaan?2020-08-14T18:19:27+02:00

Wellicht niet. We rekenen op een gebruikscyclus van minimum 3 jaar. Sowieso vragen we dat een iPad die op onze school gebruikt wordt de meest recente versie van iPad OS ondersteunt.

Waar kan ik als ouder terecht met vragen over de iPad of in geval van een technisch probleem/ schade?2020-08-14T18:19:05+02:00

Voor alle praktische vragen en technische ondersteuning kan u als ouder terecht op onze ict-dienst die zich bevindt in het OLC. De ict-dienst is ook telefonisch bereikbaar (via het nummer van de school 014/31 33 43), via een bericht in Smartschool (OLC/ICT) of via e-mail (ict@rozenbergmol.be).

Waar kan mijn zoon/dochter terecht indien hij/zij praktische vragen of technische ondersteuning nodig heeft (bv. in het geval van een defect toestel)?2020-08-14T18:18:31+02:00

Voor alle praktische vragen en technische ondersteuning kunnen onze leerlingen terecht op onze ict-dienst die zich bevindt in het OLC. De ict-dienst is ook telefonisch bereikbaar (via het nummer van de school 014/31 33 43), via een bericht in Smartschool (OLC/ICT) of via e-mail (ict@rozenbergmol.be).

Gaat het gebruik van de iPad resulteren in kostenbesparingen op andere vlakken?2020-08-14T18:17:41+02:00

De school engageert zich om te streven naar een aantal kostenbesparende maatregelen ten gevolge van het gebruik van de iPad. Zo zal er in het 1e jaar geen rekentoestel (kostprijs +/- € 15) aangekocht dienen te worden en in het 4e jaar geen grafisch rekentoestel (kostprijs +/- €100). Deze rekentoestellen zullen vervangen worden door Apps die de school zal voorzien. Daarnaast verwachten we dat er ook een daling zal zijn van het aantal kopieën.

Kan ik – indien we reeds zelf een toestel hebben dat aan de minimumvereisten voldoet – een eigen toestel verzekeren via de polis van de school?2020-08-14T18:16:58+02:00

Neen, dit is niet mogelijk. U kan uiteraard zelf op zoek gaan naar een verzekering. De polis van de school is enkel bedoeld voor toestellen gekocht of gehuurd via de school.

Wanneer kan ik de iPad bestellen?2020-08-14T18:16:37+02:00

U kan de iPad bestellen via de webshop van de school vanaf begin juli.

Om van de korting te genieten moet u aanmelden met de logingegevens die u via e-mail van ons ontvangt. Deze login gegevens worden begin juli verstuurd.

U bestelt de iPad best voor begin augustus, om zeker  te zijn dat de iPad tijdig kan worden geleverd.

Hoeveel kost dit nu voor mij?2020-08-14T18:16:14+02:00

Indien u via de school een toestel huurt dan wordt de huurprijs –  voor nieuwe toestellen € 170 per schooljaar – aangerekend via de schoolrekening. Deze kost is inclusief een verzekering en bijbehorende beschermhoes en kosten voor beheer en apps. De polis vindt u hier.

Indien u een iPad aankoopt via de school dan kan dit via een speciale webshop waar u een korting geniet op de catalogusprijs. Ook in dit geval raden we de verzekering via de school – voor nieuwe toestellen € 20  per schooljaar – aan. Tekent u in op die verzekering, dan is een beschermhoes vereist die de hoeken en het scherm voldoende beschermt. De kost van de verzekering is jaarlijks aanpasbaar. Daarnaast rekenen we een forfaitaire kost aan van € 10  per schooljaar voor beheer en apps.

Een aangekochte iPad (7e gen. – 32 GB) via onze webshop kost € 357,88 i.p.v (€ 389,00). Een aangekochte iPad (7e gen. – 128 GB) via onze webshop kost € 449,88 i.p.v (€ 489,00). Onze aanbevolen beschermhoes kost € 59,46.

Gebruikt uw zoon/dochter een eigen toestel dat reeds in uw bezit was, dan rekenen we een forfaitaire kost aan van € 10 per schooljaar voor beheer en apps. Dit toestel kan u niet verzekeren via de school.

Indien ik een toestel huur via de school, kan ik dat dan aankopen wanneer mijn zoon/dochter het niet langer gebruikt?2020-08-14T18:15:53+02:00

Ja, wij voorzien de mogelijkheid dat u de iPad kan aankopen aan de op dat moment geldende restwaarde. De restwaarde van het toestel wordt steeds berekend eind juni én enkel op het moment dat het toestel 3 jaar oud is.

We hebben zelf reeds een iPad. Kan mijn zoon/dochter dit toestel gebruiken op school?2020-08-14T18:15:34+02:00

Ja, als het toestel voldoet aan de vereiste technische specificaties (zie faq 5). Tegelijkertijd vragen we wel dat u van het toestel een back-up maakt zodat het gewiste toestel ingebracht kan worden in het beheersysteem van de school en dat het toestel niet gedeeld wordt met andere gezinsleden.

Zijn andere types iPad toegelaten?2020-08-14T18:15:15+02:00

Omwille van technische ondersteuning en de verschillende toepassingen waarvoor de iPad gebruikt  wordt, kunnen we naast de iPad 7e generatie, enkel volgende toestellen toelaten: iPad 5e of 6e generatie , iPad Air met touch ID of iPad Pro.

Welk type iPad gebruikt men op campus Rozenberg?2020-08-14T18:14:50+02:00

Leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 starten op campus Rozenberg, zullen de iPad 7e generatie gebruiken.

Moet ik als ouder zelf een toestel kopen of kan ik er een huren via de school?2020-08-14T18:14:21+02:00

U kan als ouder een toestel kopen of huren via de school. Indien u beslist een toestel te kopen dan kan dit bovendien aan interessante voorwaarden. Als u zelf reeds een iPad hebt die aan de technische vereisten voldoet, dan kan uw zoon/dochter dit onder bepaalde voorwaarden gebruiken als iPad voor de school. 

Welke leerlingen werken met de iPad?2020-08-14T18:13:38+02:00

Alle leerlingen en leerkrachten op onze school werken met een iPad.

Waarom kiest campus Rozenberg voor de iPad?2020-08-14T18:25:47+02:00

Er zijn verschillende redenen waarom wij kiezen voor de iPad. Op de eerste plaats is het een licht toestel dat makkelijk in de boekentas past en een opgeladen batterij gaat tot 10 uur mee zodat opladen in de loop van een schooldag overbodig is. Daarnaast worden iPads op onze school al gebruikt sinds 2011. Hierdoor hebben we reeds de nodige ervaring opgedaan en zijn we ervan overtuigd dat een iPad probleemloos 3 schooljaren gebruikt kan worden. Tenslotte zorgt Jamf – het Mobile Device Management (MDM) systeem – ervoor dat de toestellen op school – en ook thuis door u als ouder – beheerd kunnen worden zodat de iPads enkel gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Zo kunnen de leerkrachten bepalen tot welke toepassingen de leerlingen toegang hebben tijdens de les. Ook u kan dit wanneer het toestel zich bij u thuis bevindt.

Mijn vraag staat er niet tussen.2020-08-14T18:30:16+02:00

Via dit formulier kan je jouw vraag stellen.

Go to Top