Informatie voor 12-jarigen
Wat verandert er voor een leerling secundair onderwijs?