clil faqs2020-08-22T16:33:28+02:00
Vragen over clil
Zijn toetsen en proefwerken dan ook in het Engels?2020-08-14T12:52:06+02:00

We bouwen de voertaal Engels rustig op. Nederlands blijft in het begin mogelijk en we bieden bv. woordenlijstjes van vakjargon aan. Het doel is wel om de doeltaal gaandeweg maximaal in te zetten.

Tellen taalfouten dan niet meer mee?2020-08-14T12:52:12+02:00

Neen, de focus blijft op de vakinhoud van het vak bv. geschiedenis. De delibererende klassenraad baseert zich op de evaluatie van het niet-taalvak. Voor het talige deel krijg je schriftelijke feedback. De delibererende klassenraad formuleert wel een advies voor de voortzetting van CLIL in het volgende schooljaar.

Kan je die vakken dan niet meer in het Nederlands volgen?2020-08-14T12:48:40+02:00

Dat kan nog steeds. Kies je voor CLIL, dan geldt je keuze wel voor de rest van het schooljaar. Voor wie denkt niet sterk te zijn in Engels kan CLIL ondersteunend werken. Je leert de taal terwijl je eigenlijk met de leerstof voor een ander vak bezig bent. Taalfouten maken mag.

Ik heb nog vragen…2020-08-14T12:51:55+02:00

Neem gerust contact met mevr. Liesbeth Verstappen. Tijdens de schooluren kan je haar bereiken via de school op 014 31 33 43.

Go to Top