FAQ items aan het laden...
info2020-10-30T10:52:03+01:00
Nuttige weetjes

Op deze plaats vindt u heel veel informatie over het reilen en zeilen van de school. U kan filteren op categorieën of gewoon alles bekijken.

algemene afspraken: wat als…?2022-05-10T16:17:02+02:00

Wat doe je als: we geven u graag een overzicht van enkele praktische afspraken rond afwezigheden, te laat komen, het niet kunnen deelnemen aan de sportles, …

Wat elke Rozenberger weet: hier krijg je nog meer algemene informatie over het reilen en zeilen van de school.

avondstudie2020-10-13T15:00:09+02:00

Avondstudie, een kans …

Studeren loopt niet voor iedereen even vlot. Achter je boeken kruipen na een lange schooldag is niet zo evident. Sommige leerlingen zijn al na 10 minuten thuis, ze kunnen onmiddellijk eten en beginnen te studeren, anderen moeten eerst nog een half uur wachten op hun bus of trein, om dan nog eens twintig minuten te fietsen. Begrijpelijk dat hun goede voornemens smelten als sneeuw voor de zon. Niet iedereen kan een regelmatig leefpatroon creëren in het gezinsleven en daardoor wordt studeren mee onderhevig aan wisselende tijdstippen. Heel wat leerlingen kunnen niet goed geconcentreerd werken zonder begeleiding. Jonge mensen stellen zich veel vragen rond het nut van studeren voor sommige vakken. Dit is maar een greep uit de oorzaken die voor jouw kind van toepassing kunnen zijn.

Daarom kan de avondstudie een stimulans zijn en mogelijkheden bieden om het studeren in goede banen te leiden. Wij willen de leerlingen de gelegenheid bieden om in een heel rustige sfeer hun schoolwerk te doen. Wij staan erop dat de leerlingen komen om te studeren. Voor wie studeren moeilijk is, willen wij ons best doen om hen wat op te volgen en bij te sturen. Hiermee willen we de leerling ondersteunen in hun ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Voor leerlingen die weinig sturing nodig hebben is er avondstudie met toezicht. De avondstudie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 of 16.25 uur tot 16.25 of 17.45 uur tijdens de lesdagen. Je bepaalt zelf welke dagen en uren je komt. Wil je je hiervoor inschrijven, dan kan dat via deze link.

Voor leerlingen die het moeilijk hebben om met zelfstudie te starten (niet weten waar te beginnen, geen systematiek, angst omdat ze een onderdeeltje niet begrijpen …) is er begeleide avondstudie (maandag en donderdag van 15.40 uur of 16.30 uur tot 16.25 uur of 17.20 uur).  Je krijgt er instructies om je huiswerk en het voorbereiden van toetsen te organiseren tijdens het studeren. Na een kortdurende begeleiding moet je zelfstandig verder. Dat kan in de avondstudie met toezicht of thuis. Inschrijven kan via de directeur van jouw graad.

Met dit aanbod hopen wij tegemoet te komen aan leerlingen die wat meer systematiek en regelmaat willen brengen in hun studeren.

Nogmaals, je kan je online inschrijven, via deze link.

boekenverkoop en sportkledij2020-08-23T13:42:06+02:00

boeken en sportkledij

Sportkledij leerlingen LOS, sport, beweging en sport en sportwetenschappen (enkel voor 2de en 3de graad)

Leerlingen van onze sportrichtingen bestellen (en betalen) hun sportkledij via onze webshop. Info en de link naar de webshop vind je hiernaast.

Wanneer jouw bestelling klaar ligt, krijg je een bericht via Smartschool (leerling én co-account) met het tijdstip en de plaats waar je jouw bestelling kan ophalen.

Hieronder vind je de nodige links om je bestelling te plaatsen. 

campusreglement2022-09-01T14:58:58+02:00
clil:zaakvakken in een vreemde taal2022-06-28T16:25:00+02:00

CLIL

Content and Language Integrated Learning

of: meertalig onderwijs waarin een niet-taalvak wordt onderwezen in een moderne vreemde taal.

Bekijk hier het CLIL-filmpje waarin je uitleg krijgt.

We bieden CLIL aan in het eerste, derde, vijfde en zesde jaar. Volgende vakken kan je in het Engels volgen:

 • LO in het eerste jaar
 • LO in het derde jaar Maatschappij & welzijn en Maatschappij- en welzijnswetenschappen
 • Geschiedenis in de derde graad Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde (keuzepakket Grieks en wiskunde), Moderne talen-wetenschappen, Wetenschappen-wiskunde en Sportwetenschappen
 • Atletiek in de derde graad Lichamelijke Opvoeding en Sport

In onze school richten we ons op een dubbele focus: leven en leren. Wij willen mensen groot maken.

Wij willen vooruitstrevend omgaan met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. CLIL is een antwoord op een steeds diverser wordende samenleving waarin meertaligheid aan belang wint. CLIL is een onderwijsvorm waarbij men de inhoud van zaakvakken aanbiedt in een vreemde taal. Rozenberg wil de aansluiting niet missen.

Er zijn veel redenen om met CLIL te starten:

  • De vraag naar meertaligheid op de arbeidsmarkt
  • Het aanbod van anderstalige cursussen in het hoger onderwijs
  • De toenemende mobiliteit van jongvolwassenen: reizen, internationale sportwedstrijden…
  • Spreekdurf in een andere taal en het begrijpen van de taal neemt toe met CLIL
  • De uitdaging voor talige leerlingen om zich verder te ontwikkelen
  • Het duwtje in de rug om ontspannen een moderne vreemde taal te leren.
digitale ziektebriefjes2021-01-18T12:36:10+01:00

ziektebriefjes

Digitale afwezigheidsbriefjes

Een ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen kan je als ouder maximaal vier keer in een schooljaar wettigen via een digitaal afwezigheidsbriefje


Op de startpagina van Smartschool vind je – in je ouderaccount – het emoticon voor deze digitale afwezigheidsbriefjes. Gebruik je de Smartschoolapp, dan klik je op ‘open in browser’ om het emoticon te zien. Wanneer je een digitaal briefje ingediend hebt, moet je zoon/dochter zich niet melden op het leerlingensecretariaat bij terugkeer op school.

Een medisch attest is nodig:

 • zodra je zoon/dochter vier opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn
 • wanneer je in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen gewettigd hebt via een digitaal afwezigheidsbriefje
 • als je zoon/dochter afwezig is wegens ziekte tijdens de proefwerken of de dag ervoor. Dit geldt eveneens voor proefwerken die niet in de proefwerkenreeks opgenomen zijn.
doorlichtingsverslag2020-08-14T13:01:50+02:00
infomomenten2022-06-29T13:20:15+02:00

infomomenten

schooljaar 2022-2023
 
 • maandag 06/02/2023 – vrijdag 10/02/2023

Baoso roadshow

 • dinsdag 7/3/2023

Infoavond campus Rozenberg voor ouders 4de jaar over 3de graad.

 • donderdag 16/3/2023

Infoavond campus Rozenberg voor ouders 2de jaar over 2de graad.

 • zaterdag 11 maart en zondag 12 maart 2023

Ontdekdagen

 • zondag 7/5/2023

Opendag campus Rozenberg

 

iPad voor iedereen2020-08-18T10:45:08+02:00

Lees op deze pagina alles over de iPad op school.

inschrijvingen2021-01-18T12:39:45+01:00

inschrijven

De meest recente info over inschrijvingen vindt u onder “schooljaar 2023-2024”.

Voor schooljaar 2023-2024 werd de maximum capaciteit voor het 1ste leerjaar op campus Rozenberg als volgt bepaald: 1A – 270 leerlingen, 1B – 24 leerlingen.

office 365 voor leerlingen en personeel2020-08-14T13:59:21+02:00

Leerlingen en personeel van onze school kunnen gratis gebruik maken van Office 365. Onder andere MS Word, Excel en PowerPoint maken deel uit van dit software-pakket.

Je kan van deze programma’s gebruik maken in Windows, Mac OS X, iOS en Android (vanaf 4.4).

Alle software-downloads gebeuren met behulp van een Office 365-account. Dit is een e-mailadres dat voor personeelsleden opgebouwd is volgens voornaam.naam@rozenbergmol.be. Het e-mailadres van leerlingen wordt opgebouwd met het leerlingnummer (wat je o.a. gebruikt voor Smartschool) en wordt dan xxxxx@student.rozenbergmol.be. Het spreekt voor zich dat je de xxxxx moet vervangen door jouw leerlingnummer.

Het wachtwoord dat je nodig hebt, is hetzelfde dan het wachtwoord dat je op school gebruikt om aan te melden op een computer. Ben je dit wachtwoord vergeten? Breng dan snel een bezoekje aan het olc.

Wist je dat je dit wachtwoord ook te allen tijde zelf kan wijzigen? Dat doe je door op school aan te melden op een computer, de toetscombinatie ctrl+alt+delete in te drukken en te kiezen voor “wachtwoord wijzigen”. Buiten de school kan je je wachtwoord (voorlopig) niet wijzigen.

Je kan de software-downloads terugvinden via deze link (of portal.office.com openen in een webbrowser)

Nog vragen: mail ict@rozenbergmol.be 

We hebben enkele video’s gemaakt om je door het installatieproces te gidsen:

op zoek naar hulp op school2023-02-02T11:43:59+01:00

Voor meer informatie rond (taal)coaching, visie op leerstoornissen, … verwijzen we naar onderstaande brochure.

ouderraad2020-12-15T10:03:17+01:00

U kan de ouderraad contacteren via ouderraad@rozenbergmol.be

De ouderraad is een brug tussen de wereld van de school en die van het gezin. De ouderraad bevordert dan ook de samenwerking tussen ouders en de school maar die samenwerking veronderstelt ook een wisselwerking tussen beiden. De ouderraad maakt daarom al vele jaren deel uit van één van de verschillende werkgroepen binnen Campus Rozenberg.

De ouderraad heeft verschillende opdrachten:

 1. Wij bieden ondersteuning bij de opvoeding aan. Zo organiseren we elk jaar voor alle ouders enkele vormingsavonden waar allerlei pedagogische thema’s centraal staan.
 2. Wij behartigen de belangen van de ouders. Hiervoor is een vlotte samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie nodig. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school en mee verantwoordelijkheid opnemen, krijgen ze ook een beter beeld van die school. Samen met de directie vergaderen we ongeveer vijf of zes maal per schooljaar. Alle leden van de ouderraad worden hiervoor uitgenodigd.
 3. Enkele leden van de ouderraad maken ook deel uit van de schoolraad en het mede-zeggenschapscollege, waar allerlei organisatorische aspecten van de school worden besproken. Een verslag hiervan wordt op de vergadering van de ouderraad gebracht.
 4. Wij organiseren allerlei activiteiten, waarmee we projecten in de school financieel steunen.
 5. Wij zijn als ouderraad aangesloten bij het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen). Op die manier zijn we solidair met de andere ouderraden in Vlaanderen en krijgen we regionale en nationale informatie.
schoolrestaurant2020-08-14T13:44:11+02:00

Rozenberg leeft gezond!

Het aanbod in ons schoolrestaurant werd vorige jaar grondig aangepast. Omdat de interesse voor de warme dagschotels die we in het verleden aanboden zeer klein geworden was, kozen we voor een nieuw concept in ons schoolrestaurant.

We zetten het dit jaar verder: de vers gemaakte broodjes, verse soep, 3 soorten maaltijdsalades en een warme pasta blijven op het menu staan. Al dit lekkers wordt geleverd door externe traiteurs. De broodjes, slaatjes en pasta kunnen besteld worden tot 8.30 uur en de soep tot 13.30 uur, zolang de voorraad strekt.

We kozen voor een digitaal bestelsysteem via Smartschool. Via een overschrijving kan het persoonlijk saldo aangevuld worden en in het bestelsysteem hebben leerlingen permanent zicht op hun saldo. Bij elke bestelling gaat het juiste bedrag automatisch van het saldo af en met een digitale code kunnen leerlingen dan hun bestelling afhalen in de Robianozaal.

digitale leermiddelen & smartschool voor ouders2022-06-23T12:47:03+02:00

Bekijk hier de infosessie rond digitale leermiddelen en Smartschool.

solliciteren2022-06-28T13:51:45+02:00

Wil je solliciteren op Campus Rozenberg? Surf dan naar de KSOM-site en vul het formulier in.

Voor meer informatie met betrekking tot solliciteren op campus Rozenberg kan je ook mailen naar solliciteren@rozenbergmol.be

stageaanvragen KSOM2020-08-18T10:50:21+02:00

Elke school van onze scholengemeenschap heeft een stagementor . Zij behandelen de stageaanvragen voor hun vestigingsplaats. Je kan een aanvraag indienen via lerarenstage.be. Als er zich problemen voordoen, dan neem je contact op met je stagebegeleider van je instelling.

Voor informatie rond stages op campus Rozenberg kan je een mail versturen naar dhr. Bart Janssens: stagementor@rozenbergmol.be

vakreglementen2023-01-12T15:12:21+01:00
vervoer naar school per bus2022-06-29T13:06:15+02:00
 • Met de lijn naar school
  Op www.delijn.be kan je opzoeken hoe je op school geraakt.
  Aangezien er vaak omleidingen zijn door wegenwerken of evenementen, is het misschien nuttig om je in te schrijven op de nieuwsbrief van De Lijn. Dat kan ook via hun website, waar je je aanmeldt en dan de buslijnen selecteert waarover je info wenst te ontvangen.  Je kan ook eerst hun instructiefilmpje bekijken indien nodig.
Go to Top