Omdat onze Campus Rozenberg een Unesco-school is, organiseren we jaarlijks verschillende acties waarmee we werken aan de verwezenlijking van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Om elkaar binnen het Unesco-scholennetwerk te inspireren, maakte elke school een filmpje over de acties van dit schooljaar. We zijn trots om zo te kunnen tonen hoe onze school zich inzet voor een beter milieu.