SPORTHAL 5bis

Campus Rozenberg breidt zijn sportaanbod uit. Naast ‘sportwetenschappen’ (doorstroom-domeinoverschrijdend) en ‘sport’ (dubbele finaliteit D&A, het huidige LOS) starten we in september 2021 met de nieuwe studierichting ‘beweging en sport’ (A-finaliteit).

Om aan alle (nieuwe) leerplandoelen te kunnen blijven voldoen, plannen we achter sporthal 5 een sporthal die vooral voor dans- en gevechtssporten zal gebruikt worden. In dit project realiseren we ook een extra berging voor sporthal 5 waardoor de flexibiliteit van deze grote sporthal wordt uitgebreid.

Net zoals onze huidige sportinfrastructuur zal deze nieuwe uitbreiding na de schooluren ter beschikking gesteld worden van externe sportclubs via de gemeente Mol.

De start van de uitvoering staat gepland op 1 juni 2023.