Rozenberg bouwt!

 • op campus Rozenberg is begin juni het DBFM* bouwproject in uitvoering gegaan.
 • een nieuw gebouw voor de leerlingen van het eerste jaar met een aantal vaklokalen en een polyvalente ruimte
 • vaklokalen: 2 natuurwetenschapslokalen met een voorbereidingslokaal en 2 muzieklokalen met centraal een heuse muziekstudio!
 • polyvalente ruimte: deze ruimte kan in een minimum van tijd ingericht worden als refter en op andere momenten ingeschakeld worden voor een toonmoment van muzikale opvoeding of omgetoverd worden tot een auditorium door een uitschuifbare tribune
 • in dit project willen we mogelijkheden creëren om de leerplannen van de vernieuwde eerste graad ook logistiek te ondersteunen. Zo zullen er telkens twee klassen gekoppeld worden met tussenin een (klein) instructielokaal. Op deze manier wordt het mogelijk om een aantal leerlingen uit twee klasgroepen zelfstandig aan het werk te zetten in niveaugroepen terwijl een andere groep leerlingen instructie aangeboden krijgt. Deze instructie kan extra herhaling zijn of net uitdieping van een onderdeel.
 • capaciteit lokalen 300 leerlingen, capaciteit polyvalente zaal 300 leerlingen
 • in de kelder komt een grote fietsenstalling
 • rond het gebouw komt een avontuurlijke speelplaats voor de leerlingen van het eerste jaar
 • afwerking gebouw is gepland in december 2021, ingebruikname januari 2022
 • de leerlingen die volgend schooljaar op school starten in het eerste jaar zullen in januari het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen!
 • we organiseren een rondgang in het gebouw tijdens de open dag of de openwervendag in 2021!

*Wat is DBFM?

De Vlaamse overheid vormt samen met een financiële privé-partner een vennootschap. Die vennootschap staat in voor het ontwerp (design-D), de bouw (build-B), de financiering (finance-F) en het onderhoud (maintain-M) van het bouwproject. Hiertoe sluit de vennootschap per project een individueel DBFM-contract af met de inrichtende macht vzw KSOM. Campus Rozenberg  betaalt als gevolg van dit contract vanaf de ingebruikname gedurende dertig jaar jaarlijks een prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding voor de gegarandeerde kwaliteitsvolle huisvesting van haar activiteiten. Die beschikbaarheidsvergoeding wordt door de overheid gesubsidieerd ten belope van 60% voor het onderwijsniveau SO : de DBFM-toelage. Na dertig jaar wordt het gebouw kosteloos overgedragen aan de inrichtende macht.