Masterplan

Masterplan site Rozenberg Campus Rozenberg is een uitgebreide site waar steeds werken noodzakelijk zijn en gepland worden om de organisatie van het onderwijs van de 21ste eeuw waar te maken. Kortom er was nood aan

2021-04-01T10:17:18+02:00

Gebouw J

Gebouw J Het eerste concrete project uit het masterplan is de vernieuwing van gebouw J. Het gebouw huisvest hoofdzakelijk de basisschool Rozenberg (Kom) maar ook campus Rozenberg (Ksom) maakt gebruik van een aantal lokalen. Wat

2021-04-01T10:17:45+02:00

Sporthal 5bis

SPORTHAL 5bis Campus Rozenberg breidt zijn sportaanbod uit. Naast ‘sportwetenschappen’ (doorstroom-domeinoverschrijdend) en ‘sport’ (dubbele finaliteit D&A, het huidige LOS) starten we in september 2021 met de nieuwe studierichting ‘beweging en sport’ (A-finaliteit). Om aan alle

2021-04-01T10:18:11+02:00
Go to Top